Endüstriyel Gazlar

ENDÜSTRİYEL GAZLAR

Kaynak Gaz Karışımları
Karbonlu ve düşük alaşımlı çelikler ve paslanmaz çelikler için MAG kaynağı gazlarının yanı sıra TIG kaynağı, MIG kaynağı ve kök koruma amaçlı kullanılan gazların üretimini kullanım amacınıza göre çeşitli karışımlar ve safiyetlerde hazırlayabiliyoruz.

Argon
Argon en önemli kimyasal özelliği olan tepkimesizliği ile, metalurjide ve ark kaynaklarında yaygın olarak karşılaşılan yüksek sıcaklıklarda bile ideal bir koruyucu gaz olarak kullanılabilir.

Oksijen
Oksijenin en önemli özelliği tepkiselliğidir. Oksijenin tepki vermeyeceği çok az element vardır. Oksidasyon ve yanma işlemleri oksijen bakımından zengin bir atmosferde normal hava ile karşılaştırıldığında önemli ölçüde hızlandırılabilmektedir. Bu özellik birçok organizmanın metabolizması için oksijeni vazgeçilmez kılar ve bu nedenle çok sayıda su arıtma ve çevre teknolojisi uygulamaları için de kullanılır.

Azot
Azot, inert özelliği sebebiyle gaz fazda kullanıldığı gibi, soğutma ve dondurma amacıyla sıvı olarak da değerlendirilir. Kullanım alanına bağlı olarak taleplerinize uygun saflık ve konsantrasyonlarda sıvı azot ve sıkıştırılmış azot gazı sunuyoruz.

Asetilen
Asetilen oldukça yanıcı bir gaz hidrokarbonudur. Güçlü sarımsak kokusu ile renksiz, dengesiz ve çok yanıcıdır. Kaynakta ve kimyasalların üretiminde kullanılan bu gaz, oksijenle birleştirildiğinde oldukça yüksek sıcaklıkta bir alev üretir. Çok kararsız bir bileşiktir ve geniş bir basınç ve sıcaklık aralığında tutuşma ile ayrışır, bu nedenle asetilen basınç altında stabilize edilmiş bir çözelti olarak depolanır ve asetonda çözülür.

Karbondioksit
Günümüzde pek pek endüstri alanında, karbondioksitin inert özelliklerinin yanı sıra soğutma ve donma yeteneklerinden de yararlanılıyor. Çeşitli saflık ve konsantrasyonlarda sıkıştırılmış karbondioksit gazı ve sıvı karbondioksit sağlayabiliyoruz.

Teklif Al

Teklif Al & Et